Algemene voorwaarden en informatie voor het reserveren van reizen

Taoufik Reizen B.V. is lid van Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR), Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), en International Air Transport Association (IATA).

Boekings- en leveringsvoorwaarden

In deze voorwaarden wordt gesproken over informatie, adviezen, bemiddeling en reserveringen van en door Taoufik Reizen B.V. Dit geschiedt door informatie en advies op en sturing door onze site, email of telefonisch contact. Ook daar waar u zelf handelingen verricht, bemiddelt Taoufik Reizen B.V. voor u en maakt de reserveringen. In het vervolg van deze voorwaarden dient u uitspraken hieromtrent dan ook op deze wijze te interpreteren.

Welke voorwaarden zijn van toepassing:

Op reizen en diensten aangeboden door ANVR Reisorganisatoren (touroperators) zijn de ANVR reisvoorwaarden, de ANVR boekingsvoorwaarden en de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden van toepassing. Dit geldt voor vakantiereizen, chartervluchten en autohuur. Reserveringen voor lijndiensttickets en voor Low Cost luchtvaartmaatschappijen vallen niet onder de Stichting Calamiteiten Reizen. De ANVR reisvoorwaarden zijn niet van toepassing op Low Cost vliegtickets. Bij reserveringen voor lijndiensttickets ontvangt de opdrachtgever twee e mails. De eerste is een boekingsbevestiging die de opdrachtgever binnen 15 minuten na het definitief maken van de reservering op de website ontvangt. De tweede email ontvangt de opdrachtgever binnen 48 uur na ontvangst van de betaling. Dit is een email waarin gemeld wordt dat het ticket is afgegeven. Indien opdrachtgever geen tweede e-mail met het elektronische ticketnummer ontvangt dient de opdrachtgever contact op te nemen met Taoufik Reizen. Bij reserveringen voor Low Cost Luchtvaartmaatschappijen ontvangt de opdrachtgever slechts één email. Reserveringen voor Low Cost Luchtvaartmaatschappijen kunnen alleen aan de balie worden gemaakt. Wijziging- en annuleringsvoorwaarden moeten rechtstreeks bij de betreffende luchtvaartmaatschappij opgevraagd worden. Low Cost maatschappijen kunnen afwijkende bagageregelingen toepassen. De specifieke bagageregelingen dient u op te vragen bij de betreffende Low Cost Luchtvaartmaatschappij. Op alle overige reizen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de betrokken dienstverlener van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de leverancier opvragen.

Voor reizen naar de Verenigde Staten van Amerika gelden specifieke voorwaarden. Per 12 januari 2009 zijn alle reizigers onder het Visa Waiver Programma verplicht een elektronische reistoestemming te krijgen voordat zij aan boord kunnen gaan van een vliegtuig of schip naar de Verenigde Staten van Amerika. De informatie met betrekking tot de voorwaarden kunt u nalezen op http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/. De aanvraag kan online ingediend worden op de website van ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov. De persoon die de reservering maakt, dient 18 jaar of ouder te zijn. Door een reservering via Taoufik Reizen B.V. te maken, bent u op de hoogte van de van toepassing zijnde voorwaarden en gaat u met deze voorwaarden akkoord.

Prijzen en betaling

De kosten van een ticket zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Op elk lijndienst- en Low Cost ticket wordt Customer Service Tax berekend. Daarnaast worden per reservering reserveringskosten doorbelast. De reserveringskosten kunnen per land verschillen. In stap 3 van de reservering vindt u het totaaloverzicht van de kosten per ticket. In stap 4 wordt het totale kostenoverzicht getoond inclusief dossierkosten en de eventuele afgesloten verzekeringen en indien van toepassing de leveringskosten en creditcardkosten. Na reservering dient de totale reissom binnen 24 uur op de rekening van Taoufik Reizen B.V. te zijn bijgeschreven. Wanneer de betaling binnen minder dan 24 uur gedaan dient te zijn, als gevolg van een termijn die de luchtvaartmaatschappij stelt, ontvangt de opdrachtgever een email. Zonder reactie en tijdige betaling van de opdrachtgever kan de reservering verder niet afgehandeld worden.

De Overeenkomst

De overeenkomst is definitief op het moment dat de opdrachtgever dit op de site heeft bevestigd en de opdrachtgever een e mailbevestiging heeft ontvangen. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 15 minuten na het bevestigen van de reservering op de website een email ontvangt, dient er telefonisch contact opgenomen te worden met Taoufik Reizen BV. Dit geldt ook voor de door haar dan wel telefonisch dan wel via email afgegeven en bevestigde tarieven. Reserveringen zijn pas gegarandeerd als de tickets zijn bevestigd en betaald. Taoufik Reizen B.V. houdt zich het recht voor om binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling op de door haar aangeboden en verkochte tarieven terug te komen. Sinds 2008 is het niet mogelijk meer om papieren tickets uit te geven en worden er alleen nog elektronische tickets uitgegeven. Niet alle luchtvaartmaatschappijen hebben de mogelijkheid om elektronische tickets af te geven. Indien u via de website een vluchtschema heeft gereserveerd waarvoor geen elektronisch ticket afgegeven kan worden, neemt een medewerker van Taoufik Reizen binnen 2 werkdagen contact met u op per e-mail.

Voor een aantal bestemmingen kan door Taoufik Reizen B.V. een andere betaalwijze dan betaling per credit card gevraagd worden. De reden hiervoor is dat sommige bestemmingen een verhoogd risico hebben op fraude met creditcards. In uw belang en in belang van Taoufik Reizen B.V. wordt van reizigers naar deze bestemmingen een andere betaalwijze gevraagd. Indien uw bestemming een risicobestemming is, ontvangt u een email op het door u opgegeven adres waarin gevraagd wordt om een andere betaalwijze. Indien geen andere betaling wordt ontvangen wordt er geen ticket afgegeven. Wanneer de nieuwe betaling niet tijdig ontvangen wordt, komt de reservering te vervallen.

Afkoelingsperiode & Herroepingsrecht

Taoufik Reizen B.V. attendeert u erop dat boekingen die u via het internet maakt definitief zijn. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op reisproducten (o.a. vliegtickets, pakketreizen, autohuur, hotels en verzekeringen) die u via de website www.Taoufik Reizen boekt.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op reserveringen die via de website www.Taoufik Reizen B.V. gemaakt zijn. Deze reserveringen hebben betrekking op vervoer en/of logies.

Informatie

Vluchtnummers en vluchttijden kunnen tijdens uw reis kunnen veranderen. U dient voor vertrek van iedere vlucht deze informatie te controleren. Er is geen termijn te noemen waarbinnen gesteld kan worden dat de opgegeven tijden definitief zijn. Taoufik Reizen B.V. zal, voor zover mogelijk, de bij haar bekende tijdswijzigingen doorgeven aan de opdrachtgever. Deze communicatie geschiedt uitsluitend via het email adres dat door de opdrachtgever bij het maken van de reservering via de website is opgegeven. Taoufik Reizen B.V. kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor het niet of niet tijdig aankomen van de door haar verstuurde e-mails.

Annuleren en/of Wijzigen

-Naamswijzigingen

De naam van iedere reiziger moet exact overeenstemmen met de naam zoals deze in het paspoort wordt vermeld. In geval u met een ticket reist waarin de naam niet correct wordt vermeld, kan dit leiden tot het weigeren van vervoer door de luchtvaartmaatschappij. Wanneer na het bevestigen van de reservering op de website geconstateerd wordt dat er een verkeerde naam staat of de naam niet correct gespeld is, moet dit telefonisch gemeld worden. Taoufik Reizen B.V. kan geen garantie geven dat het wijzigen van de naamsgegevens door de luchtvaartmaatschappij geaccepteerd wordt.

Het verwerken van de via de website gemaakte reserveringen is een volledig geautomatiseerd proces. De verwerking van de e mails en de reserveringen verloopt niet parallel. Het is mogelijk dat de binnengekomen e-mails later in behandeling genomen worden dan de binnengekomen reserveringen. Taoufik Reizen B.V. accepteert geen verantwoording als de e mail met de juiste gegevens later verwerkt wordt dan de boeking met de verkeerde gegevens. U dient daarom altijd de ingevoerde gegevens op juistheid te controleren vóórdat u de reservering op de site bevestigt. Wanneer u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en de reden van annuleren valt onder de voorwaarden van de annuleringsverzekering, betaalt u administratiekosten plus de premie voor de afgesloten annuleringsverzekering. Met uitzondering van vliegtickets waarvoor de annuleringskosten 100 % zijn. Voor deze tickets wordt maximaal 70% van de ticketprijs vergoed. De additionele kosten die bij het maken van de reservering in rekening zijn gebracht worden niet gerestitueerd. Het te restitueren bedrag wordt aan de opdrachtgever uitbetaald, zodra het bedrag van de verzekeringsmaatschappij door Taoufik Reizen B.V. is ontvangen. altijd kosten verbonden aan een annulering/wijziging. Dat zijn naast de door de luchtvaartmaatschappij in rekening gebrachte annulerings-/wijzigingskosten, de administratiekosten die Taoufik Reizen B.V. berekent om de annulering/wijziging uit te voeren. Sommige tickets zijn niet te wijzigen of annuleren volgens de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. U dient dan een geheel nieuw ticket aan te kopen bij wijziging of annulering. U kunt bij Taoufik Reizen B.V. informeren naar de voorwaarden indien u wilt annuleren/wijzigen. Voor het behandelen van een annulering/wijziging wordt per ticket € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht, indien het ticket annuleerbaar of wijzigbaar is.

-Lijndienstvluchten

Elke annulering voor een lijndienstticket dient online via het annuleringsformulier te worden doorgegeven. Wanneer u binnen zeven dagen voor vertrek van de lijndienstvlucht deze wilt annuleren, dient u tevens telefonisch contact met het Contact Center van Taoufik Reizen B.V. op te nemen. Het annuleringsformulier vindt u op de website, de pagina ‘klantenservice’. De procedure die gevolgd moet worden bij annulering wordt in gang gezet na het insturen van het annuleringsformulier. U ontvangt een aantal e mails. U dient deze e mails zorgvuldig te lezen. De annulering kan uitsluitend doorgegeven worden door degene die de boeking heeft gemaakt; de opdrachtgever. Pas wanneer u akkoord bent gegaan met alle kosten, kan het ticket voor u geannuleerd worden. Het te restitueren bedrag wordt aan u overgemaakt, zodra het bedrag door de luchtvaartmaatschappij aan Taoufik Reizen B.V. is uitbetaald. Het te restitueren bedrag wordt terugbetaald op de rekening/credit card waarmee de betaling is voldaan, zodra het bedrag van de luchtvaartmaatschappij door Taoufik Reizen B.V. is ontvangen. Dit duurt gemiddeld 2-3 weken, maar dit kan in sommige gevallen aanzienlijk langer duren (6 tot 12 maanden). Het ticket dient altijd binnen één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum ter restitutie te zijn ingediend, anders is het ticket verlopen en wordt er geen restitutie meer verleend. Er vindt geen restitutie plaats wanneer de luchtvaartmaatschappij zijn vluchten annuleert of het vluchtschema wijzigt. Uitzonderingen worden door de luchtvaartmaatschappij bepaald, Taoufik Reizen B.V. kan hierin bemiddelen.

-Low Cost vluchten.

Voor het annuleren en wijzigen van vluchten van Low Cost Luchtvaartmaatschappijen dient u altijd contact op te nemen met de Low Cost Luchtvaartmaatschappij zelf. Het telefoonnummer van de desbetreffende Low Cost Luchtvaartmaatschappij staat vermeld op uw boekingsbevestiging. Er vindt geen restitutie plaats wanneer de luchtvaartmaatschappij zijn vluchten annuleert of het vluchtschema wijzigt. Uitzonderingen worden door de luchtvaartmaatschappij bepaald. Taoufik Reizen B.V. kan hierin bemiddelen.

-Vliegvakanties en Vakantievluchten.

Voor het annuleren van een vliegvakantie dient u via uw boekingsbevestiging het online annuleringsformulier in te vullen. Voor het annuleren van uw vakantievlucht dient u een mail te sturen naar amsterdam@taoufikreizen.nl.. Taoufik Reizen zal dan uw annuleringsopdracht uitvoeren volgens de ANVR voorwaarden. Annuleringen die na kantoortijden worden doorgegeven worden de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen. Voor annuleringen binnen twee werkdagen voor vertrek dient tevens telefonisch contact opgenomen te worden met het Contact Center van Taoufik Reizen B.V.. Voor het in behandeling nemen van de annulering worden geen kosten berekend door Taoufik Reizen B.V.. Voor het wijzigen van uw vliegvakantie of vakantievlucht wordt per wijziging € 15,00 berekend door Taoufik Reizen B.V. naast de eventuele kosten die de touroperator in rekening brengt.

– Autohuur

Voor het annuleren van uw autohuur dient u via uw boekingsbevestiging het online annuleringsformulier in te vullen. Voor annuleringen binnen twee werkdagen voor vertrek dient u telefonisch contact op te nemen met Taoufik Reizen B.V.. De kosten die van toepassing zijn op uw annulering kunt u vinden bij de informatie in uw boekingsbevestiging van uw autohuur. Annuleringen die doorgegeven worden buiten kantooruren worden de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen. Voor het wijzigen van uw autohuur berekent Taoufik Reizen B.V. per wijziging € 25.00

-Hotelboekingen

Voor het annuleren van uw hotelboeking dient u een mail te sturen naar amsterdam@taoufikreizen.nl.. Voor annuleringen binnen twee werkdagen dient u telefonisch contact op te nemen met Taoufik Reizen B.V. . Uw annulering wordt dan verwerkt conform de voorwaarden zoals deze vermeld worden op uw boekingsbevestiging. Annuleringen die buiten kantooruren worden doorgegeven worden de eerst volgende werkdag in behandeling genomen. Voor het wijzigen van een hotelreservering wordt per wijziging € 25.00 in rekening gebracht door Taoufik Reizen B.V.

Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met Taoufik Reizen B.V. op. Per email amsterdam@taoufikreizen.nl. of per post: Bos en Lommerweg 365, 1061 DH te Amsterdam. Binnen 14 dagen ontvangt u een ontvangstbevestiging van Taoufik Reizen B.V. en wordt u geïnformeerd over de verdere procedure. Indien uw klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost kunt u uw klacht voorleggen aan: Geschillencommissie Reizen, postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer: 070 – 3105310.
Voor het annuleren van uw vlucht dient u een mail te sturen naar amsterdam@taoufikreizen.nl.. Taoufik Reizen B.V. al dan voor u uw annuleringsopdracht uitvoeren conform ANVR-voorwaarden. Annuleringen die doorgegeven worden buiten kantooruren worden de eerstvolgende werkdag pas gerealiseerd. Voor annuleringen binnen twee werkdagen voor vertrek dient u telefonisch contact op te nemen. Voor het behandelen van uw annulering worden € 50,- kosten in rekening gebracht door Taoufik Reizen B.V.. Voor het wijzigen van uw vliegvakantie of vakantievlucht wordt er per wijziging € 25,- in rekening gebracht door Taoufik Reizen B.V. plus de eventuele kosten van de touroperator die conform ANVR-voorwaarden zijn.